Jan Blumczyński - lekarz weterynarii

    Specjalista Chorób Psów i Kotów

    Specjalista Chirurgii Weterynaryjnej


 

Swoją przygodę i przyjaźń ze zwierzętami rozpoczął w dzieciństwie. Od najmłodszych lat towarzyszył swemu Ojcu w pracy w Gabinecie Weterynaryjnym w Puszczykowie.

Chęć niesienia pomocy zwierzętom stała się celem jego życia. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
W trakcie studiów jako wolontariusz i praktykant pomagał w pracy na katedrach chirurgii weterynaryjnej, interny i rozrodu zwierząt. Uczęszczał także na regularne praktyki śródroczne do prywatnych Klinik Weterynaryjnych.

W roku 2007 ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie uzyskując tytuł lekarza weterynarii.

W roku 2013 ukończył 3-letnie studia z dziedziny Chorób Psów i Kotów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  - uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów.

W roku 2016 ukończył 3- letnie studia z dziedziny Chirurgii Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  - uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Weterynaryjnej.

W Przychodni zajmuje się interną, chirurgią, dermatologią i rozrodem zwierząt.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija na licznych kursach, warsztatach, sympozjach i stażach specjalistycznych.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwójki wspaniałych dzieci Pawła i Piotra.

Wolny czas spędza z rodziną pod żaglami lub na nartach.